Opieka całodobowa nad pacjentem

Opieka całodobowa nad pacjentem polega na przejęciu wszystkich obowiązków opiekuńczych nad podopiecznym przez wyspecjalizowaną opiekunkę w przypadku jego choroby, urazu, czy z powodu wieku, które są przyczynami czasowej lub długoterminowej niesamodzielności.

Coraz mniej jest rodzin wielopokoleniowych, których członkowie mogą dzielić się opieką nad potrzebującymi jej bliskimi. Najczęściej spotykane są obecnie małe komórki rodzinne: rodzice i jedno lub dwoje dzieci, z których wszyscy pracują lub się uczą, a podjęcie się stałej, całodobowej opieki nad babcią, dziadkiem, ciocią czy wujkiem odbywałoby się kosztem własnego życia zawodowego i samorozwoju. Istotna może być też kwestia finansowa – wypełnianie całodobowo funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnych przez jednego członka rodziny zwykle wiąże się z koniecznością zaprzestania przez niego pracy zarobkowej i przejścia na rentę, a co za tym idzie – zmniejszenia lub utraty zarobków i częściowego lub całkowitego zubożenia rodziny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia i rehabilitacji chorego. Do tego dochodzi jeszcze przewlekłe zmęczenie, poczucie osamotnienia i frustracja, a często nawet depresja. W tej sytuacji skorzystanie z fachowej pomocy oferowanej przez całodobową opiekunkę wydaje się więc rozsądnym i służącym wszystkim rozwiązaniem.

Korzyści z opieki całodobowej dla pacjenta i jego rodziny

Zatrudnienie profesjonalnej opiekunki całodobowej do pacjenta chorego lub starszego niesie za sobą wiele korzyści:

  • zdejmuje odpowiedzialność za codzienne czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne nad pacjentem z rodziny, która z różnych względów nie jest w stanie poświęcić podopiecznemu tyle czasu, ile on potrzebuje,
  • przyspiesza proces powrotu do samodzielności osób po wypadkach, urazach, kontuzjach z powodu profesjonalnej pomocy w koordynacji leczenia i rehabilitacji,
  • zapewnia pacjentowi możliwie godne warunki życia i zdrowienia w znanym mu, przyjaznym środowisku domowym,
  • gwarantuje natychmiastową reakcję i fachową pomoc w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu podopiecznego,
  • daje szansę otrzymania wsparcia i pomocy o charakterze psychologicznym od empatycznej, ciepłej i otwartej opiekunki, które to cechy stanowią naturalne predyspozycje osób wykonujących ten zawód.

 

Opieka całodobowa